مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

شاخص فصلی قیمت تولید کننده استرالیا

این رویداد بیانگر تغییر در قیمت کالاها و خدمات نهایی فروخته شده توسط تولیدکنندگان است.
Australian Import Prices q/q

Australian PPI q/q

AUD

Producer Price Index

Producer Price Index (PPI)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت فصلی منتشر می‌شود. حدود 4 هفته بعد از پایان فصل.
Jul 26, 2024
کم
0.9%
0.9%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت این داده یک شاخص اصلی تورم مصرف کننده است به صورتی که وقتی تولیدکنندگان برای کالاها و خدمات هزینه بیشتری دریافت می کنند، هزینه های بالاتر معمولاً به مصرف کننده منتقل می شود. بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!