مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

فرصت های شغلی و گردش کار

فرصت های شغلی JOLTS و گردش نیروی کار گزارش ماهانه‌ای است که توسط اداره آمار کار ایالات متحده انجام می‌شود.
مقاله ها
صادق محمدی

فرصت های شغلی JOLTS چیست؟

نظرسنجی فرصت های شغلی و گردش کار (JOLTS) چیست؟ نظرسنجی فرصت‌های شغلی و گردش نیروی کار (JOLTS) یک گزارش ماهانه توسط اداره آمار کار (BLS)

ادامه مطلب