مرجع فارسی فارکس    ForexInsight

شاخص اعتماد مصرف کننده (Consumer Confidence) چیست؟