مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

شاخص اعتماد مصرف کننده (Consumer Confidence) چیست؟