خرده فروشی

خُرده فروشی یک معیار اقتصادی است که تقاضای مصرف کننده برای کالاهای نهایی را دنبال می کند.
مقاله ها
صادق محمدی

خرده فروشی (Retail Sales) چیست؟

خرده فروشی چیست؟ خُرده فروشی یک معیار اقتصادی است که تقاضای مصرف کننده برای کالاهای نهایی را دنبال می کند. این رقم یک مجموعه داده

ادامه مطلب