تحلیل دوج کوین

قیمت Dogecoin در سطح سالمی است و ممکن است روند صعودی را از سر بگیرد. پرتاب قریب الوقوع ماهواره DOGE-1 نیز به این انگیزه اضافه می کند.
dogecoin
صادق محمدی

تحلیل و بررسی Dogecoin

تحلیل و بررسی Dogecoin ( آپدیت جمعه 17 آذر) قیمت دوج کوین با انتقال 64 میلیون Dogecoin به Coinbase پنج درصد و نیم افزایش یافت

ادامه مطلب