مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

شاخص قیمت تولید کننده سوئیس ماهیانه

این رویداد بیانگر تغییر در قیمت کالاها و خدمات نهایی فروخته شده توسط تولیدکنندگان است.

Swiss PPI m/m

CHF

Producer and Import Prices, Producer Input Prices

PPI (Producer Price Index)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 14 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
Jun 13, 2024
کم
0.1%
0.2%
0.6%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
از آنجایی که این یک شاخص پیشرو برای تورم مصرف کننده است به طوری که وقتی تولیدکنندگان برای کالاها بیشتر پرداخت می کنند، هزینه های بالاتر معمولاً به مصرف کننده منتقل می شود، بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!