مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

شاخص خدمات مدیران خرید اسپانیا

این رویداد بیانگر میزان انتشار شاخص بر اساس نظرسنجی انجام شده از مدیران خرید در صنعت خدمات است.

Spanish Services PMI

EUR

PMI (Purchasing Managers Index)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (سومین روز تجاری بعد از پایان ماه) منتشر می شود.
Jun 5, 2024
کم
56.1
56.0
56.2
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت این داده با نرخ بهره همبستگی مثبتی دارد به این صورت که در اوایل چرخه اقتصادی، افزایش عرضه پول منجر به هزینه‌ها و سرمایه‌گذاری بیشتر می‌شود و بعداً در چرخه افزایش عرضه پول منجر به تورم می‌شود. بنابراین این داده میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
اگر داده بالاتر از 50.0 باشد نشان دهنده گسترش صنعت ولی اگر زیر 50.0 باشد نشان دهنده انقباض آن است.   جالب است بدانید این داده از مجموع نظرسنجی به عمل آمده از 350 مدیر خرید تشکیل میشود. در این نظرسنجی از آنها خواسته شده تا سطح نسبی شرایط تجاری از جمله اشتغال، تولید، سفارشات جدید، قیمت ها، تحویل تامین کنندگان و موجودی ها را رتبه بندی کنند.