صحبت های جردن، رئیس SNB

این جلسه با توجه به شرکت در یک میزگرد با عنوان “بحث پانل سیاست” در بانک ژاپن – موسسه مطالعات پولی و اقتصادی، در توکیو؛ برگزار می‌شود.

SNB Chairman Jordan Speaks

CHF

SNB (Swiss National Bank)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
دوره انتشاری گزارش نشده است.
May 30, 2024
متوسط
تاثیر رایج
اگر گزارش منتشر شده تهاجمی ( hawkish ) باشند، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
از آنجایی که او به عنوان رئیس بانک مرکزی که نرخ های بهره کوتاه مدت را کنترل می کند، بیش از هر شخص دیگری بر ارزش پول این کشور تأثیر دارد. معامله گران تعهدات عمومی او را به دقت بررسی می کنند، زیرا اغلب برای ارائه سرنخ های ظریف در مورد سیاست های پولی آینده استفاده می شود.بنابراین این داده میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
آقای توماس جوردن  از آپریل 2012 رئیس بانک ملی سوئیس است. گاهی اوقات در طول سخنرانی وی بازار دچار نوسانات میشود زیرا معامله گران سعی می کنند سرنخ های نرخ بهره را رمزگشایی کنند.