مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

شاخص سالیانه قیمت مصرف کننده (Core) بانک ژاپن