مرجع فارسی فارکس    ForexInsight

Commodity چیست؟

کالاها

کالا یا همان Commodity که محصول اولیه یا کالای اولیه نیز نامیده می شود، کالایی است که به منظور تولید یا مصرف، فروخته می شود

ادامه مطلب