مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

کالا یا Commodity

کالاها

کالا یا همان Commodity که محصول اولیه یا کالای اولیه نیز نامیده می شود، کالایی است که به منظور تولید یا مصرف، فروخته می شود

ادامه مطلب