مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

داده ISM Manufacturing PMI

شاخص خدمات مدیران خرید موسسه مدیریت تامین آمریکا از دوره قبل(53.9) پایینتر منتشر شد. این آمار از پیش‌بینی بازار (53.1)نیز پایینتر بود.
اخبار اقتصادی
مرتضی عظیمی

داده ISM Manufacturing PMI آمریکا تا 48.7 کاهش یافت

فعالیت تجاری در بخش تولید ایالات متحده در ماه مه با سرعت بیشتری انقباض یافت. زیرا شاخص مدیران خرید تولید ISM به 48.7 از 49.2 در آوریل کاهش یافت. این داده کمتر از انتظارات بازار یعنی 49.6 بود.

ادامه مطلب