مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

خبر JOLTS Job Openings

فرصت های شغلی JOLTS ایالات متحده 8.76M منتشر شد. این آمار از میزان دوره قبل (8.86M) پایین‌تر و با انتظارات بازار (8.78M) برابر بود.
اخبار اقتصادی
صادق محمدی

انتشار فرصت های شغلی JOLTS

سه‌شنبه 03 اکتبر 2023:     فرصت های شغلی JOLTS ایالات متحده 8.76M منتشر شد. این آمار از میزان دوره قبل (8.86M) پایین‌تر و با

ادامه مطلب