مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

جروم پاول: با توجه به تورم داده PCE، هیچ عجله برای کاهش نرخ بهره نیست!

پستی یافت نشد.