مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

تصمیم نرخ بهره ایالات متحده: سیاست فدرال رزرو ثابت می ماند؟