مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

تاثیر خبر CB Consumer Confidence