مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

کاربر گرامی،  ” نقشه حرارتی ” عملکرد بازار ارزها را به نمایش می گذارد. با کمک آن میتوانید ارزهای قوی و یا ضعیف را مشاهده کرده و آنها را باهم مقایسه کنید.

 
 
(لازم به ذکر است که به منظور نمایش دقیق اطلاعات، تمام داده ها از سایت تریدینگ ویو برداشته شده است.)