اشتغال غیرکشاورزی آمریکا

در روز چهارشنبه آمار تغییر اشتغال غیر کشاورزی ایالات متحده منتشر شد. این آمار بالاتر از پیش‌بینی بازار (191K) و کمتر از دوره قبل(497K) بود.
اخبار اقتصادی
مرتضی عظیمی

اشتغال غیرکشاورزی آمریکا در ژوئن از حد انتظار فراتر رفت

طبق گزارش اداره آمار کار ایالات متحده (BLS) در روز جمعه، تعداد مشاغل غیرکشاورزی (NFP) در آمریکا در ماه ژوئن ۲۰۶,۰۰۰ نفر افزایش یافته است. این رقم پس از افزایش ۲۱۸,۰۰۰ نفری در ماه می (که از رقم اولیه ۲۷۲,۰۰۰ نفر تجدید نظر شده است) به دست آمده و بالاتر از پیش بینی بازار که ۱۹۰,۰۰۰ نفر بود، قرار دارد.

ادامه مطلب