15 آوریل

ساعت انتشارارزرویدادنام فارسی رویدادتاثیر دادهقبلیپیش بینیفعلی
15-20 AprALLIMF Meetingsنشست های صندوق بین المللی پولکم
2:00NZDBusinessNZ Services Indexفهرست خدمات BusinessNZکم52.647.5
2:15NZDVisitor Arrivals m/mورود بازدیدکنندگان ماهیانهکم7.6%0.9%
3:20JPYCore Machinery Orders m/mسفارشات ماشین آلات ماهیانه (Core)کم-1.7%0.8%7.7%
10:00CHFSwiss PPI m/mشاخص قیمت تولید کننده سوئیس ماهیانهکم0.1%0.2%0.1%
12:30EUREurope Industrial Production m/mتولید صنعتی اروپا ماهیانهکم-3.2%0.8%0.8%
15:45CADCanada Housing Startsشروع ساخت و ساز خانه کاناداکم253K244K
16:00CADCanada Manufacturing Sales m/mفروش تولیدی کانادا ماهیانهکم0.2%0.7%0.7%
16:00CADCanada Wholesale Sales m/mفروش عمده فروشی کانادا ماهیانهکم0.1%0.8%0.0%
16:00USDUS Core Retail Sales m/mخرده فروشی آمریکا ماهیانه (Core)زیاد0.3%0.5%1.1%
16:00USDEmpire State Manufacturing Indexشاخص تولید امپایر استیتزیاد-20.9-5.2-14.3
16:00USDUS Retail Sales m/mخرده فروشی آمریکا ماهیانهزیاد0.6%0.4%0.7%
17:30USDBusiness Inventories m/mموجودی های تجاری ماهیانهکم0.0%0.3%
17:30USDNAHB Housing Market Indexشاخص بازار مسکن NAHBکم5151